Bra att veta

Läs gärna igenom vår integritetspolicy.

Det finns en hel del att tänka på före inflyttning och avflyttning. Här följer några bra tips.

Ni måste teckna en hemförsäkring enligt ert hyreskontrakt. Hemförsäkringen ersätter skador och värden, exempelvis vid inbrott och brand. Försäkringen kan också täcka kostnader om det inträffar saker som gör att du blir skadeståndsskyldig. Hyresvärdens försäkring täcker ej egendom vid inbrott, brand, skada eller översvämning.

Meddela Skatteverket och Svensk Adressändring om flytten. Mer information finns på deras hemsidor, Svensk Adressändring har även kundtjänst 0771-97 98 99.

Meddela din nya adress till vänner, bekanta, arbetsgivare m.fl.

Elleverantör: I de flesta fall meddelar vi elnätsbolaget om din inflytt. Det gäller dock ej elbolaget Vattenfall, därför gäller separat information om Vattenfall, vid in- och avflytt.
Du kan själv sedan byta elhandelsleverantör till den som du önskar.

• Uppdatera dig om vad som gäller vid flytt för dina abonnemang avseende TV, fiber, bredband m.m. (Viss info om fastighetens utbud kan finnas i följebrevet för ditt kontrakt.)

Beställ flytt av fast telefon hos din telefonioperatör.