Bra att veta

Det finns en hel del att tänka på före inflyttning och avflyttning. Här följer några bra tips.

 

Adressändring: Gör ändringen via www.adressandring.se, eller ring 020-97 98 99. Adressändring meddelar de flesta centrala myndigheter om att du bytt adress.

Meddela din nya adress till vänner, bekanta och arbetsgivare.

Teckna en hemförsäkring. Hemförsäkringen ersätter skador och värden, exempelvis vid inbrott och brand. Försäkringen kan också täcka kostnader om det inträffar saker som gör att du blir skadeståndsskyldig. Jättadalens försäkring täcker ej egendom vid inbrott, brand, skada eller översvämning.

Elleverantör: I de flesta fall meddelar vi elnätsbolaget om din inflytt. Det gäller dock ej elbolaget Vattenfall. Därför gäller separat information om Vattenfall, vid in- och avflytt, se särskild info till höger.
Du kan själv sedan byta elhandelsleverantör till den som du önskar.

Beställ flytt av fast telefon hos din telefonioperatör.