Lägenheter Frostaliden 2

Här nedan visas information om lägenheterna. För att se planritning för en lägenhet - klicka på respektive rad. Du kan även sortera varje kolumn genom att klicka på överskriften.

Hyra = Varmhyra/månad inkl. inglasad balkong och diskmaskin. Hyran avser 2017 års hyresnivå.


Bokad Lgh-nr Planritn. Plan rok Hyra  
101 Planritn. 1 3 77,1 8 774:-
102 Planritn. 1 2 65,2 7 677:-
103 Planritn. 1 2 56,6 7 085:-
104 Planritn. 1 2 56,5 7 078:-
105 Planritn. 1 2 53,6 6 878:-
106 Planritn. 1 2 67,3 7 822:-
107 Planritn. 2 3 84,9 9 311:-
108 Planritn. 2 3 77,1 8 774:-
109 Planritn. 2 2 65,2 7 677:-
110 Planritn. 2 2 56,6 7 085:-
111 Planritn. 2 2 56,5 7 078:-
112 Planritn. 2 2 53,6 6 878:-
113 Planritn. 2 3 83,3 9 201:-
114 Planritn. 3 3 84,5 9 284:-
115 Planritn. 3 3 75,9 8 691:-
116 Planritn. 3 2 65,1 7 671:-
117 Planritn. 3 2 56,4 7 071:-
118 Planritn. 3 2 55,8 7 029:-
119 Planritn. 3 2 52,5 6 802:-
120 Planritn. 3 3 82,7 9 160:-
121 Planritn. 4 4 94,0 10 283:-
122 Planritn. 4 3 75,9 8 691:-
123 Planritn. 4 3 72,3 8 443:-
124 Planritn. 4 3 82,7 9 160:-
125 Planritn. 5 4 94,0 10 283:-
126 Planritn. 5 3 75,9 8 691:-
127 Planritn. 5 3 72,3 8 443:-
128 Planritn. 5 3 82,7 9 160:-
129 Planritn. 6 4 94,0 10 283:-
130 Planritn. 6 3 75,9 8 691:-
131 Planritn. 6 3 72,3 8 443:-
132 Planritn. 6 3 82,7 9 160:-
133 Planritn. 7 4 94,0 10 283:-
134 Planritn. 7 3 75,9 8 691:-
135 Planritn. 7 3 72,3 8 443:-
136 Planritn. 7 3 82,7 9 160:-
137 Planritn. 8 4 94,0 10 283:-
138 Planritn. 8 3 75,9 8 691:-
139 Planritn. 8 3 72,3 8 443:-
140 Planritn. 8 3 82,7 9 160:-