Lägenheter Frostaliden 4

Här nedan visas information om lägenheterna. För att se planritning för en lägenhet - klicka på respektive rad. Du kan även sortera varje kolumn genom att klicka på överskriften.

Hyra = Varmhyra/månad inkl. inglasad balkong och diskmaskin. Hyran avser 2018 års hyresnivå.


Bokad Lgh-nr Planritn. Plan rok Hyra  
201 Planritn. 1 2 67,3 7 896:-
202 Planritn. 1 2 53,6 6 942:-
203 Planritn. 1 2 56,5 7 144:-
204 Planritn. 1 2 56,6 7 151:-
205 Planritn. 1 2 65,2 7 750:-
206 Planritn. 1 3 77,1 8 857:-
207 Planritn. 2 3 83,3 9 289:-
208 Planritn. 2 2 53,6 6 942:-
209 Planritn. 2 2 56,5 7 144:-
210 Planritn. 2 2 56,6 7 151:-
211 Planritn. 2 2 65,2 7 750:-
212 Planritn. 2 3 77,1 8 857:-
213 Planritn. 2 3 84,9 9 400:-
214 Planritn. 3 3 82,7 9 247:-
215 Planritn. 3 2 52,5 6 866:-
216 Planritn. 3 2 55,8 7 095:-
217 Planritn. 3 2 56,4 7 137:-
218 Planritn. 3 2 65,1 7 743:-
219 Planritn. 3 3 75,9 8 773:-
220 Planritn. 3 3 84,5 9 372:-
221 Planritn. 4 3 82,7 9 247:-
222 Planritn. 4 3 72,3 8 523:-
223 Planritn. 4 3 75,9 8 773:-
224 Planritn. 4 4 94,0 10 382:-
225 Planritn. 5 3 82,7 9 247:-
226 Planritn. 5 3 72,3 8 523:-
227 Planritn. 5 3 75,9 8 773:-
228 Planritn. 5 4 94,0 10 382:-
229 Planritn. 6 3 82,7 9 247:-
230 Planritn. 6 3 72,3 8 523:-
231 Planritn. 6 3 75,9 8 773:-
232 Planritn. 6 4 94,0 10 382:-
233 Planritn. 7 3 82,7 9 247:-
234 Planritn. 7 3 72,3 8 523:-
235 Planritn. 7 3 75,9 8 773:-
236 Planritn. 7 4 94,0 10 382:-
237 Planritn. 8 3 82,7 9 247:-
238 Planritn. 8 3 72,3 8 523:-
239 Planritn. 8 3 75,9 8 773:-
240 Planritn. 8 4 94,0 10 382:-