Lägenheter Frostaliden 4

Här nedan visas information om lägenheterna. För att se planritning för en lägenhet - klicka på respektive rad. Du kan även sortera varje kolumn genom att klicka på överskriften.

Hyra = Varmhyra/månad inkl. inglasad balkong och diskmaskin. Hyran avser 2017 års hyresnivå.


Bokad Lgh-nr Planritn. Plan rok Hyra  
201 Planritn. 1 2 67,3 7 822:-
202 Planritn. 1 2 53,6 6 878:-
203 Planritn. 1 2 56,5 7 078:-
204 Planritn. 1 2 56,6 7 085:-
205 Planritn. 1 2 65,2 7 677:-
206 Planritn. 1 3 77,1 8 774:-
207 Planritn. 2 3 83,3 9 201:-
208 Planritn. 2 2 53,6 6 878:-
209 Planritn. 2 2 56,5 7 078:-
210 Planritn. 2 2 56,6 7 085:-
211 Planritn. 2 2 65,2 7 677:-
212 Planritn. 2 3 77,1 8 774:-
213 Planritn. 2 3 84,9 9 311:-
214 Planritn. 3 3 82,7 9 160:-
215 Planritn. 3 2 52,5 6 802:-
216 Planritn. 3 2 55,8 7 029:-
217 Planritn. 3 2 56,4 7 071:-
218 Planritn. 3 2 65,1 7 671:-
219 Planritn. 3 3 75,9 8 691:-
220 Planritn. 3 3 84,5 9 284:-
221 Planritn. 4 3 82,7 9 160:-
222 Planritn. 4 3 72,3 8 443:-
223 Planritn. 4 3 75,9 8 691:-
224 Planritn. 4 4 94,0 10 283:-
225 Planritn. 5 3 82,7 9 160:-
226 Planritn. 5 3 72,3 8 443:-
227 Planritn. 5 3 75,9 8 691:-
228 Planritn. 5 4 94,0 10 283:-
229 Planritn. 6 3 82,7 9 160:-
230 Planritn. 6 3 72,3 8 443:-
231 Planritn. 6 3 75,9 8 691:-
232 Planritn. 6 4 94,0 10 283:-
233 Planritn. 7 3 82,7 9 160:-
234 Planritn. 7 3 72,3 8 443:-
235 Planritn. 7 3 75,9 8 691:-
236 Planritn. 7 4 94,0 10 283:-
237 Planritn. 8 3 82,7 9 160:-
238 Planritn. 8 3 72,3 8 443:-
239 Planritn. 8 3 75,9 8 691:-
240 Planritn. 8 4 94,0 10 283:-