Om Jättadalen

 

Jättadalen Fastighets AB är ett privatägt företag vars verksamhet består i att äga och förvalta egna fastigheter.

Målsättningen är att att skapa värdesäkring i fastigheter med bra förvaltning samt genom uthållighet möta förväntningar från hyresgäster, med sikte på en god livskvalitét. Detta uppnås genom engagerade medarbetare och professionellt bemötande, samt en bra standard på bostaden och utemiljön.

Idag äger Jättadalen ca 41.000 m² uthyrningsbar yta, varav ca 12.500 m² är lokaler. I antal räknat är det 409 lägenheter och ett 30-tal lokaler.

Ägare/VD

 

David Larsson
Tel. 0511-79 98 81
E-post david.larsson@jattadalen.se


Företagets historia

Bolaget började sin verksamhet när Sigvard Larsson år 1983 förvärvade Sjödalshus AB av Nils Sjöholm.

Under 1983-1997 utgjorde verksamheten stor tillverkning av monteringsfärdiga trähus, med verksamhet huvudsakligen i Sverige, men även i Tyskland, Norge och USA.

1986 byggdes det första egna hyreshuset för egen förvaltning i Götene, Kv. Lönnen. Fram till 1992 fortsatte byggnationen med fler hyreshus till ca 200 lägenheter.

1990-talets finanskris var hård, och efter många tuffa år reste sig bolaget igen i början på 2000-talet. Flera fastigheter förvärvades och genom fortsatt utveckling är bolaget vad det är idag.

 

Sigvard Larsson, 1989