Uppsagda lägenheter

Här hittar du lägenheter där tidigare hyresgäst är på väg att flytta.

Vi har för närvarande inga uppsagda lägenheter i våra fastigheter.Lediga lokaler

För närvarande har vi inget tillängligt i någon ort men ring oss gärna och diskutera vad du söker, så kan vi hitta lösningar tillsammans.
Kontakta David får intresseanmälan eller information om lokaler.
Tel. 0511-79 98 81