Trädgårdsstaden förenar stadens funktionalitet med det lantliga lugnet.

Tre bolag – ett mål

Jättadalen står rustat inför nya, spännande utvecklingsprojekt som drivs i Jättadalen Utvecklings AB. Det är vår tankesmedja, där vi hittar nya sätt att förena stadens funktionalitet med det lantliga lugnet. Grundförutsättningen är att vi bygger för att förvalta långsiktigt, men vi ser samtidigt stora värden med en mångfald av upplåtelseformer som bostadsrätter eller ägarlägenheter.
När ett projekt är färdigställt tar Jättadalen Fastighets AB över och ser till att verkligheten motsvarar visionerna. Att bo hos oss – eller hyra en lokal – ska vara att ha en värd som lyssnar, förstår och bryr sig. Det handlar om att möta, och helst överträffa, de förväntningar som våra hyresgäster ställer på oss.

Moderbolaget är Jättadalen Förvaltnings AB, med Karlsfors Gård på Billingen som det kreativa navet. Där har vi vårt kontor och driver samtidigt en rad naturnära verksamheter i den inspirerande miljön vid Silverfallet.