Kvarteret Tegelbruket på Mariesjö i Skövde.

Skövde Science City

Stadsdelen Mariesjö i Skövde genomgår på bara några få år en fantastisk omvandling till attraktiva boendemiljöer med ett snabbt växande service- och arbetsmarknadsutbud – en förtätning och utvidgning av stadskärnan som har alla förutsättningar att möta sedan länge uppdämda behov av välbeläget boende. Högskolan, resecentrum och de tekniktunga industrierna finns alla på gång- och cykelavstånd – liksom oasen Boulognerskogen.

Tegelbruket – ett välkomnande kvarter
Här kommer vi att bygga ett välkomnande kvarter med stark karaktär och mycket grönska. Utformningen kännetecknas av mångfald i alla former och ett långt drivet hållbarhetstänkande – inklusive butikslokaler, en restaurang och en vårdcentral i gatuplanet. Vi planerar för ett klimatsmart livsstilsboende med en rad olika storlekar och upplåtelseformer såsom hyresrätter, ägarlägenheter, bostadsrätter, hotellrum, stadsradhus på höjden och så vidare – totalt runt 175 lägenheter.
Läs mer om våra andra projekt:

Sjölunda Strand
Trädgårdsstaden, Skövde