Kvarteret Tegelbruket på Mariesjö i Skövde.

Skövde Science City

Stadsdelen Mariesjö i Skövde genomgår på bara några få år en fantastisk omvandling till attraktiva boendemiljöer med ett snabbt växande service- och arbetsmarknadsutbud – en förtätning och utvidgning av stadskärnan som har alla förutsättningar att möta sedan länge uppdämda behov av välbeläget boende. Högskolan, resecentrum och de tekniktunga industrierna finns alla på gång- och cykelavstånd – liksom oasen Boulognerskogen.
Skövde kommuns vision för Science City
I linje med Vision Skövde 2040 byggs framtidens Skövde. På området Mariesjö växer nu Skövde Science City fram, en stadsdel där bostäder varvas med företagslokaler, mötesplatser, högskola och service för att skapa dynamik och en levande stadsdel. Satsningen är en av de största som gjorts och omvandlingen beräknas pågå till 2040.

Läs mer på skovde.se
Skövde – en stad i ständig förändring
Varje år kommer hundratals nya rekryter till regementet och tusentals nya studenter till högskolan. För att inte tala om alla inflyttade talanger från när och fjärran som joinar våra expansiva bolag. De senaste åren har vi ökat takten ordentligt och bygger nu runt 400 nya bostäder om året.  Har du tänkt tanken att flytta till Skövde? Great!
Så hur vill du bo? Lantligt fast nära till city, nyproducerat, där pulsen känns eller där tåget stannar? Här finns det mesta. För dig som vill bo där det händer planerar vi nu för Skövde Science City, en unik ny stadsdel i centrum där hållbara bostadskvarter för olika livsfaser varvas med företagslokaler och innovativa mötesplatser.

Frågor och funderingar? Såklart du har. Att flytta är ett stort steg. Skövde Kommun hjälper dig gärna på vägen och svarar på frågor kring hur det är att bo i Skövde.

Läs mer på skovde.com
Tegelbruket – ett välkomnande kvarter
Här kommer vi att bygga ett välkomnande kvarter med stark karaktär och mycket grönska. Utformningen kännetecknas av mångfald i alla former och ett långt drivet hållbarhetstänkande – inklusive butikslokaler, en restaurang och en vårdcentral i gatuplanet. Vi planerar för ett klimatsmart livsstilsboende med en rad olika storlekar och upplåtelseformer såsom hyresrätter, ägarlägenheter, bostadsrätter, hotellrum, stadsradhus på höjden och så vidare – totalt runt 175 lägenheter.
Läs mer om våra andra projekt:

Sjölunda Strand
Trädgårdsstaden, Skövde